ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

31, MAY 2024

Δημοσιοποίηση Εκθέσεων επί των Αιτήσεων Διόρθωσης

Read more
19, SEP 2022

Παράταση Ανάρτησης έως 18 Νοεμβρίου 2022

Read more
27, JUL 2022

Πρόδηλο ή Αίτηση Διόρθωσης

Read more
26, JUL 2022

Ανεντόπιστα δικαιώματα

Read more
26, JUL 2022

Δήλωση με χρησικτησία κατά τη διάρκεια της Ανάρτησης

Read more
26, JUL 2022

Μεταβιβάσεις μετά την έναρξη της Ανάρτησης (18/07/2022) - αμετάγραφα συμβόλαια

Read more
25, JUL 2022

Ηλεκτρονική υποβολή μετά την έναρξη της ανάρτησης

Read more
25, JUL 2022

Που θα υποβάλω δήλωση

Read more
15, JUL 2022

18/07/2022 ξεκινάει η ανάρτηση στους 5 δήμους του νότιου Ηρακλείου

Read more
15, JUN 2021

Λήξη προανάρτησης

Read more