ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ υποβάλεται μόνο για έγκυρα δικαιώματα στην ανάρτηση στα οποία υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ διεύθυνση, τοπωνύμιο, λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας).

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ υποβάλεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και πάντα σε περιπτώσεις:

διόρθωσης ορίων – χωρικών μεταβολών, καθώς και

– σε όλα τα άκυρα δικαιώματα (λόγω μη εντοπισμού, λόγω μη επαρκών στοιχείων, λόγω πρόκρισης αλλότριου)