Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης των κατοίκων εσωτερικού κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.