Ξεκινάει, τη Δευτέρα 03/06/2024, η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ που υποβλήθηκαν την περίοδο της ανάρτησης. Εάν έχετε υποβάλει αίτηση διόρθωσης στους παραπάνω δήμους, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΕΠΙΣΤΟΛΗ.