Καλώς ήλθατε στη σελίδα κτηματογράφησης των δήμων

Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου

της Π.Ε. Ηρακλείου, Κρήτης

Εθνικό Κτηματολόγιο


Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενηµερωµένο σύστηµα πληροφοριών που καταγράφει τις νοµικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώµατα πάνω σ΄αυτά, µε την ευθύνη και την εγγύηση του ∆ηµοσίου.

Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοµατοποιηµένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα σύστηµα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωµένο από το παλαιό σύστηµα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριµένα, το Εθνικό Κτηµατολόγιο:

Καταγράφει µε βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δηµιουργούν, µεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώµατα σε ακίνητα. Μπορούµε συνεπώς να πληροφορηθούµε άµεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωµάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.

Εγγυάται τις νοµικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται µόνο µετά από ουσιαστικό έλεγχο νοµιµότητας, δηλαδή καµία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο µεταβιβάζων δεν είναι ο φερόµενος στο κτηµατολόγιο ως δικαιούχος.

Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (µορφή, θέση και µέγεθος) του ακινήτου.

Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηµατικά τη ∆ηµόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.

Καταγράφει τα δικαιώµατα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των µεταβιβάσεων.

Η σύνταξη του κτηματολογίου (κτηµατογράφηση) μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των συννόμως αποκτηθέντων εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων των φυσικών ή νομικών προσώπων σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο ακίνητο

Έναρξη υποβολής δηλώσεων


Ξεκίνησε την 10η Ιανουαρίου 2019, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ένταξης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο για τις ιδιοκτησίες των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδα και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

Η προθεσμία υποβολής είναι τρίμηνη για τους κατοίκους εσωτερικού, μέχρι 10 Απριλίου 2019 και εξάμηνη για τους κατοίκους εξωτερικού, δηλαδή μέχρι 10 Ιουλίου 2019.

 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων

Με νέα υπουργική απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621, ΦΕΚ 3495/Β/18-09-2019) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού μέχρι τις 31-10-2019.

 

Διακοπή λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης Αθήνας (Γαλάτσι)

Στις 13η Δεκεμβρίου 2019 τερματίστικε η λειτουργία του γραφείου κτηµατογράφησης στα Ολυµπιακά Ακίνητα στο Γαλάτσι για τους Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδα και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.


Η σελίδα αυτή δεν αποτελεί επίσημη σελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο και ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό της.