Καλώς ήλθατε στη σελίδα του Γραφείου Κτηματογράφησης των δήμων

Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου

της Π.Ε. Ηρακλείου, Κρήτης

 

Ξεκινάει η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ τη Δευτέρα 03/06/2024. Εάν έχετε υποβάλει αίτηση διόρθωσης στους παραπάνω δήμους, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΕΠΙΣΤΟΛΗ .

 

Προσέλευση στο γραφείο, για την υποβολή νέων δηλώσεων και αιτήσεων συμπληρωματικών στοιχείων, γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού. Ραντεβού μπορείτε να κλείσετε, είτε μέσω της πλατφόρμας των ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 2810 372 659).

high quality luxury xdl.to for men and women. a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best https://www.tagheuerwatches.to. 1:1 copy the real original www.audemarspiguetwatch.to. well-known www.movadowatch.to online store. swiss exactas replicas rolex suizas is actually headed by excellence. ρεπλικα ρολογια αθηνα hardware designer watches are generally exceedingly superior. www.balenciagareplica.ru forum illustrates the actual appeal of soppy jewellery. shop for christiandiorreplica.ru on etsy. thombrownereplica.ru! all watches are top quality! users is unable to make the best services are the nice thing about the best sevenfriday.to wholesale sevenfriday in the world.

Εθνικό Κτηματολόγιο


Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενηµερωµένο σύστηµα πληροφοριών που καταγράφει τις νοµικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώµατα πάνω σ΄αυτά, µε την ευθύνη και την εγγύηση του ∆ηµοσίου.

 

Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοµατοποιηµένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

 

Πρόκειται για ένα σύστηµα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωµένο από το παλαιό σύστηµα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριµένα, το Εθνικό Κτηµατολόγιο:

 

Καταγράφει µε βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δηµιουργούν, µεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώµατα σε ακίνητα. Μπορούµε συνεπώς να πληροφορηθούµε άµεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωµάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.

 

Εγγυάται τις νοµικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται µόνο µετά από ουσιαστικό έλεγχο νοµιµότητας, δηλαδή καµία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο µεταβιβάζων δεν είναι ο φερόµενος στο κτηµατολόγιο ως δικαιούχος.

 

Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (µορφή, θέση και µέγεθος) του ακινήτου.

 

Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηµατικά τη ∆ηµόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα.

 

Καταγράφει τα δικαιώµατα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των µεταβιβάσεων.

 

Η σύνταξη του κτηματολογίου (κτηµατογράφηση) μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των συννόμως αποκτηθέντων εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων των φυσικών ή νομικών προσώπων σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο ακίνητο

Έναρξη υποβολής δηλώσεων


Ξεκίνησε την 10η Ιανουαρίου 2019, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ένταξης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο για τις ιδιοκτησίες των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδα και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

Η προθεσμία υποβολής είναι τρίμηνη για τους κατοίκους εσωτερικού, μέχρι 10 Απριλίου 2019 και εξάμηνη για τους κατοίκους εξωτερικού, δηλαδή μέχρι 10 Ιουλίου 2019.

 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων

Με νέα υπουργική απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621, ΦΕΚ 3495/Β/18-09-2019) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού μέχρι τις 31-10-2019.

 

Διακοπή λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης Αθήνας (Γαλάτσι)

Στις 13η Δεκεμβρίου 2019 τερματίστικε η λειτουργία του γραφείου κτηµατογράφησης στα Ολυµπιακά Ακίνητα στο Γαλάτσι για τους Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδα και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.


 

 

 

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αποτελεί σελίδα του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Διαχειριστής είναι η Κοινοπραξία ‘ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.) – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΥΛΙΑΣ’ ως ανάδοχος, κατόπιν της από 20-12-2017 σύμβασης με την οποία ανέλαβε από το φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Γόρτυνας, Φαιστού, Μίνωα Πεδιάδας, Αρχάνων–Αστερουσίων και Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης -Σύμβαση ΚΤ5-32»