ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της ανάρτησης με τα στοιχεία των ιδιοκτησιών σας μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr  e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXIS και μπαίνοντας στην επιλογή Ανάρτηση - Αιτήσεις διόρθωσης - Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου - Δημοσιοποίηση Εκθέσεων

Ο φάκελος αυτός περιέχει πληροφορίες για την ανάρτηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ακολουθώντας τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες να ελέγξετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός σας. Αν δεν διαπιστώσετε σφάλματα τότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε.

Διαβάστε προσεκτικά την επιστολή με την επεξήγηση.

Θα πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο κτηματογράφησης με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το πάρετε από το Υποθηκοφυλακείο. Μπορείτε να καταθεσετε το πιστοποιητικό και μετά την ανάρτηση. Η καταθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης. Μπορείτε στείλτε την ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ με το πιστοποιητικό στο email του γραφείου κτηματογράφησης. iraktima@tomh-ae.gr.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Η ανάρτηση ξεκίνησε τη Δευτέρα 18/7/2022 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18/11/2022.

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης των κατοίκων εσωτερικού κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022. Δεν αναμένεται να παραταθεί περαιτέρω, εφόσον όμως αποφασιστεί θα ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή. Οπότε καλό θα είναι να κάνετε άμεσα τις ενέργειες που θέλετε για να είστε εμπρόθεσμος.

Δεν υπάρχει "καλύτερη" περίοδος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα και απαραιτήτως, αν χρειαστεί παρουσία στο γραφείο, να κλείσετε εγκαίρως ραντεβού.

Η προθεσμία είναι 4 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού δηλαδή μέχρι 18/11/2022. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη θα μπορούσε να είναι ένα από τα παρακάτω:
1) αποδεικτικό ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού
2) μεταφρασμένη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εξωτερικού
3) μεταφρασμένη βεβαίωση μόνιμης εργασίας εξωτερικο
4) Αν δεν υπάρχει τίποτε από τα παραπάνω τότε προσκομίζετε Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής που αναφέρει ότι είστε κάτοικος εξωτερικού και ότι δεν έχετε ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων δεν εξετάζονται. Εάν δεν προβείτε τώρα στις απαιτούμενες διορθώσεις θα πάτε στις πρώτες εγγραφές με λάθη. Τότε αλλάζει το καθεστώς, θα είναι πλέον λειτουργούν κτηματολόγιο και θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό για το πώς θα μπορέσετε να διορθώσετε τα σφάλματα.

Βεβαίως. Η αίτηση διόρθωσης καταρχήν πρέπει να έχει την υπογραφή σας. Στην περίπτωση που έχετε απλώς αναθέσει σε άλλο πρόσωπο να καταθέσει για λογαριασμό σας την αίτησή σας, δεν πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του στο έντυπο της αίτησης. Αρκεί κατά την υποβολή της το πρόσωπο αυτό να φέρει µαζί του απλή εξουσιοδότηση δική σας, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας.

Όχι. Οι δηλώσεις και αυτού του τύπου οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και μετά το τέλος της ανάρτησης. Αυτό που λήγει με το τέλος της Ανάρτησης είναι η ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Για να επισκεφθείτε το γραφείο κτηματογράφησης θα πρέπει πρώτα να κλείσετε ραντεβού στην πλατφόρμα ραντεβού

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  www.ktimatologio.gr  στην επιλογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες στην επιλογή Ανάρτηση - Αιτήσεις διόρθωσης - Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου - Δημοσιοποίηση Εκθέσεων.
Αν θέλετε οπωσδήποτε να έρθετε στο γραφείο κτηματογράφησης θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.iraktima.gr (πλατφόρμα ραντεβού) , είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077) και θα σας παραπέμψουμε στο αρμόδιο γραφείο ανάλογα με τον Δήμο που βρίσκεται το ακίνητό σας.

Αρχικά επισκέπτεστε την πλατφόρμα ελέγχου απορριφθέντων δικαιωμάτων προκειμένου να δείτε πληροφορίες και να λάβετε σύντομη περιγραφή για τον λόγο απόρριψης.
Κατόπιν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης, είτε με αποστολή mail, είτε με κλείσιμο ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Βεβαίως, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.iraktima.gr (πλατφόρμα ραντεβού) ή μέσω του τηλεφωνοικού κέντρου 210 440 7077.

Βεβαιωθείτε πρώτα για τα παρακάτω:
α. Το ακίνητο βρίσκεται εντός των 5 Δήμων της μελέτης;
β. Έχετε επιλέξει τη σωστή κοινότητα (ΟΤΑ);
γ. Στην Ανάρτηση συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα που υποβλήθηκαν έως και την 31/01/2022. Μήπως υποβάλατε δήλωση μετά την ημερομηνία αυτή;
δ. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα που έχουν μεταβιβαστεί. Μήπως το μεταβιβάσατε;
Αν δεν ισχύει κάτι από τα παραπάων κλείστε ραντεβού με το γραφείο για να το δούν ή υποβάλετε ερώτημα εδώ

Ενημερωτικά μηνύματα εστάλησαν και από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων). Ενδέχετε τα κριτήρια αποστολής, από λάθος, να σας συμπεριέλαβαν. Αν δεν έχετε ακίνητο στην περιοχή κτηματογράφησης αγνοήστε το μήνυμα.

Τα δικαιώματα επεξεργάζονται κανονικά. Σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης, θα ενημερωθείτε από το γραφείο κτηματογράφησης έγκαιρα ώστε να την υποβάλετε εμπρόθεσμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΚΑ)

Όταν θέλετε να συντάξετε συμβόλαιο για την μεταβίβαση ή μεταβολή του δικαιώματός σας.
Όταν πρόκειται να παρουσιαστείτε στο δικαστήριο για θέματα που αφορούν στο ακίνητό σας.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet.
Στην περίπτωση που γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου για το οποίο υποβάλλετε αίτηση, η έκδοση είναι απλή και άμεση.
Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει σε περαιτέρω ηλεκτρονική επικοινωνία με το Γραφείο Κτηματογράφησης, ώστε να ενημερωθείτε για τον ΚΑΕΚ του ακινήτου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά πατήστε ΕΔΩ.
Για την είσοδο σας στην ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης του πιστοποιητικού πατήστε ΕΔΩ.

Μπαίνετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης του πιστοποιητικού. Επιλέξτε πρώτα 'Νέα αίτηση για Πιστοποιητικό Κτημ. Ακινήτου', στην συνέχεια τον Νομό και ΟΤΑ. Η εφαρμογή σας δείχνει όλα σας τα ακίνητα. Στη συνέχεια:
- επιλέξτε το ακίνητο για το οποίο ζητάτε πιστοποιητικό
- επιβεβαιώστε ή καταχωρήστε e-mail επικοινωνίας
- επιλέξτε τον λόγο έκδοσης και καταχωρήστε, εφόσον επιθυμείτε, σύντομο λεκτικό
- επισυνάψτε, εφόσον επιθυμείτε, κάποιο έγγραφο (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) και
- ολοκληρώστε με την πληρωμή 5€ μέσω κάρτας πληρωμών.
Επιλέγετε «έκδοση πιστοποιητικού» και εκδίδεται το πιστοποιητικό.

Για να υποβάλετε αίτηση χρειάζεται ο ΚΑΕΚ (τον ΚΑΕΚ τον βρίσκετε στην πλατφόρμα της ανάρτησης στην καρτέλα 'απορριφθέντα'). Συνδέεστε στην ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού και:
πληκτρολογήσετε τον ΚΑΕΚ για τον οποίο ζητάτε πιστοποιητικό
- επιβεβαιώσετε ή καταχωρήσετε e-mail επικοινωνίας
- επιλέξετε τον λόγο έκδοσης και να καταχωρήσετε, εφόσον επιθυμείτε, σύντομο λεκτικό
- επισυνάψετε, εφόσον επιθυμείτε, κάποιο έγγραφο (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) και
- ολοκληρώσετε με την πληρωμή 5€ μέσω κάρτας πληρωμών.
Επιλέγετε «έκδοση πιστοποιητικού» και εκδίδεται το πιστοποιητικό.

Για να υποβάλετε αίτηση χρειάζεται ο κωδικός του ακινήτου (ΚΑΕΚ). Τον ΚΑΕΚ μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα maps.gov.gr. Μετά την παραλαβή του απαραίτητου κωδικού (ΚΑΕΚ) του ακινήτου, συνδέεστε στην ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού. Θα πρέπει να:
- πληκτρολογήσετε τον ΚΑΕΚ για τον οποίο ζητάτε πιστοποιητικό
- επιβεβαιώσετε ή καταχωρήσετε e-mail επικοινωνίας
- επιλέξετε τον λόγο έκδοσης και να καταχωρήσετε, εφόσον επιθυμείτε, σύντομο λεκτικό
- επισυνάψετε, εφόσον επιθυμείτε, κάποιο έγγραφο (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) και
- ολοκληρώσετε με την πληρωμή 5€ μέσω κάρτας πληρωμών.
Επιλέγετε «έκδοση πιστοποιητικού» και εκδίδεται το πιστοποιητικό.

Σε καµία περίπτωση δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου για ανεντόπιστο ακίνητο. Θα πρέπει πρώτα να γίνει εντοπισμός ώστε να γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ.
Στην περίπτωση λανθασμένου εντοπισμού τότε ο αιτούµενος οφείλει να εντοπίσει ορθά το ακίνητο επί των προσωρινών κτηµατολογικών στοιχείων. Στη συνέχεια θα λάβει το πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου, στο οποίο θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) που αφορά στο ορθώς εντοπισµένο ακίνητο, το οποίο άλλωστε περιγράφεται στην υπό σύνταξη συµβολαιογραφική πράξη.

Εαν το εντοπισθέν ακίνητο είχε αποτυπωθεί εντός ευρύτερης περιοχής τότε χορηγείται πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου µε τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) της ευρύτερης περιοχής µε τα στοιχεία του αντίστοιχου προσωρινού κτηµατολογικού διαγράµµατος της ευρύτερης περιοχής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr  στην επιλογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες στην επιλογή Ανάρτηση - Αιτήσεις διόρθωσης - Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου - Δημοσιοποίηση Εκθέσεων.
Αν θέλετε οπωσδήποτε να έρθετε στο γραφείο κτηματογράφησης θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.iraktima.gr (πλατφόρμα ραντεβού) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077) και θα σας παραπέμψουν στο αρμόδιο γραφείο.

Για να δείτε τα στοιχεία της ανάρτησης ζητήστε βοήθεια από κάποιον γνωστό σας.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει σφάλμα στην καταγραφή των στοιχείων σας ή στην καταγραφή της ιδιοκτησίας σας και δεν μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά Αίτηση Διόρθωσης θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω των site: www.iraktima.gr (πλατφόρμα ραντεβού) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077) και θα σας παραπέμψουν στο αρμόδιο γραφείο.

Υπάρχουν δυο έντυπα/επιλογές για τις διορθώσεις:
α) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε ψηφιακά στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr  στην επιλογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες στην επιλογή Ανάρτηση - Αιτήσεις διόρθωσης - Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου - Δημοσιοποίηση Εκθέσεων, μέσω κωδικών TAXIS), χωρίς κόστος
β) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ψηφιακά στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr  στην επιλογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες στην επιλογή Ανάρτηση - Αιτήσεις διόρθωσης - Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου - Δημοσιοποίηση Εκθέσεων, μέσω κωδικών TAXIS), επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.
Κατ' εξαίρεση και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να υποβληθεί σε αυτό, μόνο με ραντεβού.
Προσοχή εάν υποβάλετε εσφαλμένα αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος αντί για αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, ενώ η αιτούμενη διόρθωση είναι σημαντική και αφορά σε γεωμετρικές μεταβολές ή εκτοπίζει δικαίωμα άλλου, τότε η διόρθωση δεν θα μπορέσει να γίνει!

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε αίτησης. Αν όμως έχετε διαφωνίες με την ανάρτηση τότε ΜΟΝΟ θα πρέπει να υποβαλετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων εαν τα σφάλματα είναι σοβαρά (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας). Γι αυτό θα πρεπει να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες.

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε αίτησης. Αν όμως έχετε διαφωνίες με την ανάρτηση και τα σφάλματα που υπάρχουν είναι προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πληκτρολόγηση, πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) και προκύπτει από τα ήδη προσκομισθέντα στοιχεία, υποβάλετε ψηφιακά την αίτηση χωρίς κόστος.

Η αίτηση είναι απλή. Το σημαντικότερο είναι να επιλεγεί το σωστό είδος της αίτησης που θα υποβάλετε (πρόδηλο ή διόρθωσης) και οι σωστοί κωδικοί ιδιοκτησίας και ο ΚΑΕΚ. Για κάθε δικαίωμα επί ιδιοκτησίας κατατίθεται χωριστή αίτηση διόρθωσης και επιλέγεται από τις υπάρχουσες επιλογές τί ζητάτε και θέτετε τικ.
Από κάτω υπάρχουν κενές γραμμές στις οποίες μπορεί να γραφεί ένα σύντομο υπόμνημα με το αίτημα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προσκομιστούν τα σωστά έγγραφα που υποστηρίζουν το αίτημα και μπορούν να οδηγήσουν στη διόρθωση της εγγραφής.

Όταν έχετε ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο ως ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ / ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ / ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ/ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ με επίσημο έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο, εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής).

Υποβάλετε μια αίτηση διόρθωσης για κάθε ιδιοκτησία για την οποία έχετε ουσιαστική διαφωνία.
Καλό είναι να τις υποβάλλετε ψηφιακά για να γλιτώσετε την ταλαιπωρία. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε ψηφιακά θα πρέπει να κλείσετε ραντεβου σε κάθε αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για κάθε ΚΑΕΚ, εφόσον αυτά ανήκουν σε διαφορετικούς Καλλικρατικούς ΟΤΑ.

Δεν είναι απαραίτητο να πάτε σε εξωτερικό επαγγελματία, εάν έχετε συλλέξει και ταξινομήσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη αίτηση.
Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που αφορούν σε δύσκολα προβλήματα. Στις περισσότερες αυτών των περιπτώσεων απαιτείται, ούτως ή άλλως, η συνδρομή του εξειδικευμένου επιστήμονα προκειμένου να συνταχθεί ΣΩΣΤΑ η αίτηση διόρθωσης και να επισυναφτούν τα απαραίτητα για την τεκμηρίωσή της έγγραφα."

Τα έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να στηρίζουν το αίτημα σας, πχ:
1. Όταν το αίτημα αφορά σε διαφωνίες στο εμβαδό τα όρια ή τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε ενά εξαρτημένο τοπογραφικό διαγράμμα ή αν τα όρια είναι υλοποιημένα στο έδαφος μπορείτε να τυπώσετε το διάγραμμα του αποσπάσματος και να σχεδιάσετε εκεί τα όρια σας.
2. Όταν το αίτημα αφορά σε στοιχεία του συμβολαίου ή του διαμερίσματος σας τότε θα πρέπει να προσκομίσετε το συμβόλαιο ή την σύσταση αντίστοιχα κ.ο.κ

Τα γραφεία κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται να συμπληρώνουν αιτήσεις πολιτών. Η αίτηση είναι απλή και μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα από εσάς και να υποβληθεί, αρκεί να έχετε όλα τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας σας.

Για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα λάβετε γνώση σε επόμενο στάδιο, στην περίπτωση που χρειάζεται να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες. Σε διαφερετική περίπτωση κατευθείαν στις πρώτες εγγραφές.

Όχι, αν η αίτησή σας δεν έχει πρόβλημα.

Μέσω email. Είναι ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος. Μονο σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο email η επικοινωνία θα αναζητηθεί με άλλη μέθοδο, κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο, μέσα από τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει / διορθώσει στην επιλογή Επικαιροποίηση Στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr / e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πατήστε εδώ.

Εφόσον συμφωνείτε με την αίτηση διόρθωσης αρκεί να την συνυπογράψετε με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή να προσκομίσετε Υπέυθυνη δήλωση για την συναίνεσή σας με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Δεν πηγαίνουν όλες οι αιτήσεις διόρθωσεις σε επιτροπές. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας της αίτησής σας θα τα πληροφορηθείτε και εφόσον κριθεί ότι πρέπει να πάτε σε επιτροπές θα ειδοποιηθείτε σχετικά.

ΘΕΣΗ - ΟΡΙΑ

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων για τον εντοπισμό του ακινήτου και να προσκομίσετε τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ) ή απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης.
Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί, είτε στο γραφείο κτηματογράφησης, είτε ηλεκτρονικά.
Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση θα πρέπει να ακολουθήσετε τα κάτωθι βήματα:
1. Από το site maps.gov.gr  εντοπίζετε το ακίνητό σας και βρίσκετε τον ΚΑΕΚ.
2. Μεταβαίνετε στην πλατφόρμα Ενεργοποίησης Κωδικού Ιδιοκτησίας  και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία.
3. Μετά από δύο εργάσιμες ημέρες, επιχειρείτε την ηλεκρονική υποβολή της αίτησης διόρθωσης μέσα από το www.ktimatologio.gr .
* Προσοχή κατά τη λήξη της προθεσμίας

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων για τον ορθό εντοπισμό του ακινήτου και να προσκομίσετε τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ) ή απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης.

Αν έχετε διαφωνίες με τα όρια τότε, ναι, πρέπει να τα γνωρίζετε επακριβώς και να υποδείξετε το λάθος. Θα πρέπει, προκειμένου να στηρίξετε την αίτησή σας, να συνυποβάλλετε:
1. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ).
2. Αν τα όρια είναι υλοποιημένα στο έδαφος μπορείτε να σχεδιάσετε και να τυπώσετε απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης ΕΚΧΑ.

Στο ΑΚΔ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) στο τέλος της σελίδας αναγράφεται "Αποδεκτή απόκλιση εμβαδου: .....". Αν η διαφορά του εμβαδού που θεωρείτε σωστό με αυτό της προανάρτησης είναι μικρότερη από το εμβαδό που αναφέρεται σε αυτό το σημείο τότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε. Αυτή είναι η ακρίβεια αποτύπωσης της ιδιοκτησίας σας από το κτηματολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι εσεις μπορείτε να συνεχίσετε να αναγράφετε το εμβαδό που θεωρείτε σωστό. Αν επιμένετε, τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων και να επισυνάψετε τοπογραφικό σε κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ).

Η υπόδειξη των ορίων στη σωστή τους θέση, είναι απαραίτητη. Από αυτήν την άποψη η προσκόμιση νέου τοπογραφικού σε κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ) είναι απαραίτητη.

Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος και μάλιστα σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ) είναι απαραίτητη όταν αιτείστε αλλαγή ορίων ή διόρθωση εμβαδού και τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα στο έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζει την ορθή απεικόνιση του αιτήματός σας.

ΝΟΜΙΚΑ

Θα πρέπει να απευθυνείτε, κατόπιν ραντεβού, στο Γραφείο κτηματογράφησης.
Εάν το ακίνητο που υποδείξετε έχει δηλωθεί από άλλον μπορείτε να υποβάλλετε εκπρόθεσμη δήλωση και να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν την χρησικτησία σας και παράλληλα να υποβάλετε και αίτηση διόρθωσης.
Εάν το ακίνητο είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, δεν μπορείτε να υποβάλετε δήλωση. Θα υποβάλετε ένσταση του αρ. 2 παρ. 9 και θα την κοινοποιήσετε στο Ελληνικό Δημοσιο.

Στην ανάρτηση τα στοιχεία είναι δημόσια.
Στο Γραφείο κτηματογράφησης υπάρχει υπολογιστής για χρήση από το κοινό με τους πίνακες και τα διαγράμματα της ανάρτησης.
Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού.

Θα πρέπει να προσκομίσετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μπορείτε να καταθέσετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και μετά την προανάρτηση, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης.

Υποβάλλετε Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης  ή Αίτηση επανεξέτασης στοιχείων προανάρτησης  (εντός προθεσμίας) προσκομίζοντας τα νέα έγγραφα.

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε τουλάχιστον 2 έγγραφα. Απαραιτήτως ένα Ε9 (έστω πρόσφατο) και ένα ακόμη παλαιότερο έγγραφο (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001). Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι από το προσκομισθέν Ε9 θα πρέπει να προκύπτουν τόσο τα στοιχεία του ακινήτου σας (ΟΤΑ, θέση, τοπωνύμιο, εμβαδόν), όσο και τα στοιχεία του δηλωθέντος δικαιώματος (είδος δικαιώματος και ποσοστό δικαιώματος) Όλα τα έγγραφα που είναι παλιότερα των 20 ετών και αναφέρονται στο ακίνητο, είτε αυτά αφορούν στον τωρινό κάτοχο, είτε στους δικαιοπαρόχους του, π.χ. Ε9 πριν το 2000, δήλωση καλλιέργειας με βέβαιη ημερομηνία, μπορούν να προσκομιστούν.

Στις περιπτώσεις αγροτικών ακινήτων, η πληροφορία εμφανίζεται στη δεύτερη σελίδα του ΑΚΔ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ). Παραπάνω ενημέρωση μπορείτε να λάβετε Στο Γραφείο κτηματογράφησης όπου υπάρχει υπολογιστής για χρήση από το κοινό με τους πίνακες και τα διαγράμματα της ανάρτησης.
Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού.

Θα πρέπει να προσκομίσετε την μεταγεγραμμένη πράξη εξόφλησης ή πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών, με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ . Μπορείτε να καταθέσετε τα έγγραφα και μετά τη λήξη της ανάρτησης, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης.

Αρχικά επισκέπτεστε την πλατφόρμα ελέγχου απορριφθέντων δικαιωμάτων προκειμένου να δείτε πληροφορίες και να λάβετε σύντομη περιγραφή για τον λόγο απόρριψης και κατόπιν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση διόρθωσης είτε ψηφιακά ή με κλείσιμο ραντεβού μέσω των site: www.iraktima.gr (πλατφόρμα ραντεβού) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077) και θα σας παραπέμψουν στο αρμόδιο γραφείο.

Αρχικά επισκέπτεστε την πλατφόρμα ελέγχου απορριφθέντων δικαιωμάτων προκειμένου να δείτε πληροφορίες και να λάβετε σύντομη περιγραφή για τον λόγο απόρριψης και κατόπιν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση διόρθωσης είτε ψηφιακά ή με κλείσιμο ραντεβού μέσω των site: www.iraktima.gr (πλατφόρμα ραντεβού) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077) και θα σας παραπέμψουν στο αρμόδιο γραφείο.

ΠΡΟΔΗΛΑ

Για λάθη αυτού του τύπου αρκεί να καταθέσετε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος και να επισυνάψετε αντίγραφο της σελίδας του αποσπάσματος όπου θα διορθώσετε με το χέρι το λάθος πεδίο. Αν το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η διόρθωση (π.χ. στοιχεία ταυτότητας) το έχετε προσκομίσει ήδη στο γραφείο κτηματογράφησης τότε δεν χρειάζετε να το ξαναφέρετε. Αν όχι τότε θα πρέπει να το έπισυνάψετε.

Για οποιαδήποτε αλλαγή των τετραγωνικών των κτισμάτων Θα πρέπει να επισυνάψετε κάποιο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα τετραγωνικά, π.χ. οικοδομική άδεια ή λογαριασμό ΔΕΗ και υποβάλετε αίτηση διόρθωσης προδήλου σσφάλματος Αν η ιδιοκτησία έχει χιλιοστά στο γεωτεμάχιο τότε θα πρέπει να ελέγξετε το εμβαδόν από το συμβόλαιο σας ή την σύσταση. Τα τακτοποιημένα τετραγωνικά δεν δηλώνονται στο κτηματολόγιο. Αν το εμβαδό της ιδιοκτησίας είναι διαφορερικό από αυτό που αναγραφετε στο συμβόλαιο τότε αρκεί η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος.

ΚΟΣΤΟΣ

Η αίτηση διόρθωσης κοστίζει 5 €

H αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος υποβάλεται ατελώς

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.ktimatologio.gr (e-κτηματολογιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες ΜΟΝΟ για δικαιώματα με συμβόλαια που είναι ήδη μεταγεγραμμένα σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Μέχρι το τέλος της κτηματογράφησης θα μπορείτε να υποβάλλετε εκπρόθεσμη δήλωση για παλιότερα δικαιώματά σας και νέα εμπρόθεσμη δήλωση για καινουρια δικαιώματα.

Από την ημέρα της ανάρτησης και μετά, χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ το έντυπο Δ2 και για φυσικά προσωπα.

Μπορείτε ακόμη να υποβάλλετε τη δήλωση σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.ktimatologio.gr (e-κτηματολογιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες ΜΟΝΟ για δικαιώματα με συμβόλαια που είναι ήδη μεταγεγραμμένα σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).
Για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες συμβολαιογραφικές πράξεις, η υποβολή δήλωσης μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσω της πλατφόρμας μας https://anartisi.iraktima.gr στην επιλογή «Υποβολή Δηλώσεων προς Έλεγχο ΠΡΙΝ τη μετάβαση στο Υποθηκοφυλακείο».

Δεν μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Κτηματολόγιο. Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077), και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Στη συνέχεια και αφού πληρώσετε το παράβολο του κτηματολογίου θα απευθυνθείτε στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή, προσκομίζοντας και τα έγγραφα του κτηματολογίου.
Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της πλατφόρμας μας https://anartisi.iraktima.gr στην επιλογή «Υποβολή Δηλώσεων προς Έλεγχο ΠΡΙΝ τη μετάβαση στο Υποθηκοφυλακείο». Συμπληρώνετε το έντυπο Δ2 και το σαρώνετε, το υποβάλλετε, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναμένετε να σας σταλεί το έντυπο πληρωμής μαζί με τη δήλωση σφραγισμένη από το γραφείο κτηματογράφησης. Στη συνέχεια, και εφόσον εξοφλήσετε το τέλος κτηματογράφησης απευθύνεστε στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Πλεον αντιστρέφεται η σειρά, πρώτα έρχεστε κτηματολόγιο και μετά υποθκοφυλακείο.

Δεν μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ηλεκτρονικά. Συμπληρώνετε το έντυπο Δ2΄- Δήλωση κατάργησης δικαιώματος για την κατάθεση του οποίου δεν απαιτείται η καταβολή πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077), και θα σας στείλουμε στο αρμόδιο γραφείο. Στη συνέχεια θα απευθυνθείτε στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή, προσκομίζοντας και τα έγγραφα του κτηματολογίου.
Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της πλατφόρμας μας https://anartisi.iraktima.gr στην επιλογή «Υποβολή Δηλώσεων προς Έλεγχο ΠΡΙΝ τη μετάβαση στο Υποθηκοφυλακείο». Συμπληρώνετε το έντυπο Δ2 και το σαρώνετε, το υποβάλλετε, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναμένετε να σας σταλεί η δήλωση σφραγισμένη από το γραφείο κτηματογράφησης. Στη συνέχεια απευθύνεστε στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Το γραφείο κτηματογράφησης δέχεται μόνο με ραντεβού. Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου εξυπηρετεί όλους τους ΟΤΑ των 5 Καλλικρατικών Δήμων του νότιου Ηρακλείου (Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου). Η Μονάδα Ενημέρωσης Καστελίου εξυπηρετεί τους ΟΤΑ των δήμων Μίνωα Πεδιάδα και Βιάννου. Δεν θα λειτουργεί καμία άλλη μονάδα ενημέρωσης.

Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος, οφείλετε να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr , μέσα από την εφαρμογή«E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» , είτε το Γραφείο ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Είστε υποχρεωμένος να δηλώσετε. Είστε πλέον δικαιούχος άλλου/ων ιδιοκτησιακού/ών αντικειμένων.

Είστε υποχρεωμένος να δηλώσετε το επιπλέον ποσοστό του δικαιώματός σας με νέα δήλωση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να προστεθεί στο ήδη υπάρχον ποσοστό που έχετε δηλώσει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η συμπλήρωση της δήλωσης στο ειδικό έντυπο του Κτηματολογίου. Θα πρέπει να έχετε επιπλέον, σε απλά φωτοαντίγραφα:
1.τα έγγραφα που θεμελιώνουν το δικαιωμά σας επί των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων
2. την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας,
3. ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ (ΔΕΗ, Ε9, ΟΤΕ κ.λπ.),
4. τοπογραφικό διάγραμμα (οι περιπτώσεις που δεν χρειάζεται αναφέρονται παρακάτω).
Να προσέξετε μαζί με το συμβόλαιο να έχετε και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο, συνήθως βρίσκεται μαζί με το συμβόλαιο.

Έχει τέσσερα βασικά τμήματα:
τα στοιχεία του δικαιούχου,
τα στοιχεία του ακινήτου,
τα στοιχεία του δικαιώματος και
τα στοιχεία εντοπισμού του ακινήτου.

Στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr.
Μπορείτε βέβαια να την υποβάλλετε και ηλεκτρονικά στον ίδιο ιστότοπο με τους κωδικούς TAXIS.

Οδηγίες και υποδείγματα συμπληρωμένων δηλώσεων υπάρχουν www.ktimatologio.gr

Είναι απαράιτητο να προσκομίσετε το συμβολαιογραφικό έγγραφο στο γραφείο κτηματογράφησης. Εφόσον στο συμβόλαιο δεν υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία ως προς το ακίνητο ή το δικαίωμα σας θα το καταθέσετε ως συμπληρωματικό στοιχείο ατελώς, με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Αν όμως έχει αλλάξει το ποσοστό σας ή τα στοιχεία του ακινήτου, τότε θα πρέπει να κάνετε νέα δήλωση μεταβολής και να πληρώσετε το αντίστοιχο παράβολο.
Εάν πρέπει να μεταγράψετε το συμβόλαιό σας μετά την 18/07/2022 τότε θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση στο έντυπο Δ2 στο κτηματολόγιο και κατόπιν αυτού να πάτε στο Υποθηκοφυλακείο.
Δεν θα χρειαστεί να ξαναπληρώσετε.

- Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ), Αναλόγως με την ημερομηνία του θανάτου θα πρέπει να προσκομίσετε:
- Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (το πρακτικό δημοσίευσης ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 28-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα),
- Πιστοποιητικό περι μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 29-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα),
Επίσης αν ο θάνατος ήταν πριν από την 1-3-2013 θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης πρόσφατο από το Ειρηνοδικείο,
- Πιστοποιητικό περι μη αποποίησης κληρονομιάς (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 28-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα),
- Εφόσον υπάρχει, το συμβόλαιο με το οποίο το απέκτησε ο κληρονομούμενος σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου. Διαφορετικά οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτουν πράξεις νομής άνω της εικοσαετίας του κληρονομούμενου για να προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου και Ε9 δικό σας,
- Φωτοτυπία Αποδεικτικού ΑΦΜ,
- Φωτοτυπία Ταυτότητας,
- Στοιχείο Εντοπισμού"

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ),
- Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ),
Αναλόγως με την ημερομηνία του θανάτου θα πρέπει να προσκομίσετε:
- Πιστοποιητικό περι μη δημοσίευσης διαθήκης (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 28-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα),
Επίσης αν ο θάνατος ήταν πριν από την 1-3-2013 θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης πρόσφατο από το Ειρηνοδικείο,
- Πιστοποιητικό περι μη αποποίησης κληρονομιάς (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος μέχρι την 28-2-2013) ή το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (θάνατος από την 1-3-2013 έως τώρα),
- Εφόσον υπάρχει, το συμβόλαιο με το οποίο το απέκτησε ο κληρονομούμενος σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου. Διαφορετικά οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτουν πράξεις νομής άνω της εικοσαετίας του κληρονομούμενου για να προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου και Ε9 δικό σας,
- Φωτοτυπία Αποδεικτικού ΑΦΜ
- Φωτοτυπία Ταυτότητας
- Στοιχείο Εντοπισμού

Η μη δημοσιευμένη διαθήκη δεν αναγνωρίζεται, συνεπώς ή πρέπει να δημοσιευτεί ή να δηλωθεί μόνο το εξ αδιαθέτου μερίδιο.

Όχι. Το τέλος, που είναι υπερ του Δημοσίου,καταβάλλεται για τις δαπάνες επεξεργασίας της δήλωσης. Αυτές είναι υπαρκτές είτε γίνει αποδεκτή η δήλωση, είτε όχι.

ΓΕΝΙΚΕΣ

Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες: - Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (γονική παροχή, πώληση κ.λ.π.) επί του ακινήτου για το δικαίωμα που δε δηλώθηκε. - Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας. - Μετά την ανάρτηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη συλλογή των δηλώσεων η διαδικασία της αναγνώρισης ενός υπαρκτού αλλά μη δηλωθέντος δικαιώματος γίνεται πολύπλοκη, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται δικαστική προσφυγή και σε ορισμένες δεν θα υπάρξει δικαίωση. Αυτό γιατί έχουν πλέον γνωστοποιηθεί τα ακίνητα που εμφανίζονται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη και μπαίνουν δικλείδες διασφάλισης έναντι επίδοξων καταπατητών και αφετέρου θα πρέπει να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των ομόρων ιδιοκτητών. - Εφόσον, δεν έχει γίνει δήλωση για ακίνητο μετά από κάποια χρόνια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή."

Πέραν των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση, η επιρροή των οποίων εξαρτάται από το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

α. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των 5 δήμων της μελέτης β. Στην Ανάρτηση συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα που υποβλήθηκαν έως και την 31/01/2022. Εάν υποβάλατε δήλωση μεταγενέστερα τα δικαιώματά σας δεν θα φαίνονται στην ανάρτηση. γ. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα που έχουν μεταβιβαστεί στο μεσοδιάστημα. Σε περιπτωση που δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω κλείστε ραντεβού με το Γραφείο Κτηματογράφησης