ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα με τα στοιχεία των ιδιοκτησιών σας μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr  e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXIS και μπαίνοντας στην επιλογή ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ο φάκελος αυτός περιέχει πληροφορίες για την προανάρτηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ακολουθώντας τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες, να ελέγξετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός σας. Αν δεν διαπιστώσετε σφάλματα τότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε.

Διαβάστε προσεκτικά την επιστολή με την επεξήγηση.

Θα πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο κτηματογράφησης με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/ εγγραφής. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το πάρετε από το Υποθηκοφυλακείο. Μπορείτε να καταθέσετε το πιστοποιητικό και μετά την προανάρτηση, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε, προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης. Αν επιμένετε στείλτε την ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ με το πιστοποιητικό στο email του γραφείου κτηματογράφησης iraktima@tomh-ae.gr.

ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ

Η Προανάρτηση ξεκίνησε στις 26/4/2021 και διαρκεί 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 10/6/2021 τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού.

Εφόσον αποφασιστεί θα ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή. Καλό θα είναι να κάνετε άμεσα τις ενέργειες που θέλετε για να είστε εμπρόθεσμος.

Δεν υπάρχει "καλύτερη" περίοδος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα και απαραιτήτως, αν χρειαστεί παρουσία στο γραφείο, να κλείσετε εγκαίρως ραντεβού.

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων προανάρτησης δεν εξετάζονται.

Βεβαίως. Η αίτηση επανεξέτασης καταρχήν πρέπει να έχει την υπογραφή σας. Στην περίπτωση που έχετε απλώς αναθέσει σε άλλο πρόσωπο να καταθέσει για λογαριασμό σας την αίτησή σας, δεν πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του στο έντυπο της αίτησης. Αρκεί κατά την υποβολή της το πρόσωπο αυτό να φέρει µαζί του απλή εξουσιοδότηση δική σας, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας.

Όχι. Οι δηλώσεις όπως και οι αιτήσεις αυτού του τύπου, μπορούν να γίνουν και μετά το τέλος της προανάρτησης. Αυτό που λήγει με το τέλος της Προανάρτησης είναι η δυνατότητα υποβολής ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ.

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στα email που αναφέρονται στο έντυπο που παραλάβατε ανά περιοχή. Αν θέλετε οπωσδήποτε να έρθετε στο γραφείο κτηματογράφησης θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Αρχικά επισκέπτεστε την πλατφόρμα ελέγχου απορριφθέντων δικαιωμάτων προκειμένου να δείτε πληροφορίες και να λάβετε σύντομη περιγραφή για τον λόγο απόρριψης. Κατόπιν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης, είτε με αποστολή mail, είτε με κλείσιμο ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Το κλείσιμο ραντεβού πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ραντεβού , είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077). Συστήνεται, όταν το δικαίωμά σας έχει απορριφθεί, να επικεφθείτε πρώτα την πλατφόρμα ελέγχου απορριφθέντων δικαιωμάτων προκειμένου να δείτε πληροφορίες και να λάβετε σύντομη περιγραφή για τον λόγο απόρριψης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στα email που αναγράφονται στο έντυπο που παραλάβατε (διαφορετική διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ανά καλλικρατικό δήμο). Αν θέλετε οπωσδήποτε να έρθετε στο γραφείο κτηματογράφησης θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077) και θα σας παραπέμψουν στο αρμόδιο γραφείο.

Για να δείτε τα στοιχεία της προανάρτησης ζητήστε βοήθεια από κάποιον γνωστό σας. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει σφάλμα στην καταγραφή των στοιχείων σας ή στην καταγραφή της ιδιοκτησίας σας και δεν μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά Αίτηση επανξέτασης θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Θα πρέπει να συμπληρώσετε και υποβάλλετε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής οποιασδήποτε αίτησης. Αν όμως έχετε διαφωνίες με την προανάρτηση τότε ΜΟΝΟ θα πρέπει να υποβαλλετε αίτηση. Γι αυτό θα πρεπει να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες.

Η αίτηση είναι πολύ απλή. Το σημαντικότερο είναι να συμπληρωθούν σωστά οι κωδικοί ιδιοκτησίας, ο ΚΑΕΚ και ο αρ. Πρωτ. Δήλωσης. Για κάθε δικαίωμα επί ιδιοκτησίας κατατίθεται χωριστή αίτηση επεξεργασίας. Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία προσώπου και τίθεται τσεκ στα κουτάκια στα οποία αφορά η αιτούμενη διόρθωση. Από κάτω υπάρχουν κενές γραμμές στις οποίες μπορεί να γραφεί ένα σύντομο υπόμνημα με το αίτημα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προσκομιστούν τα σωστά έγγραφα που υποστηρίζουν το αίτημα και μπορούν να οδηγήσουν στη διόρθωση της εγγραφής.

Όταν έχετε ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο ως ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ / ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ / ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ/ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ με επίσημο έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο, εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής).

Υποβάλλετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  για κάθε ιδιοκτησία για την οποία έχετε ουσιαστική διαφωνία. Καλό είναι να τις υποβάλλετε μέσω mail για να γλιτώσετε την ταλαιπωρία. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε μέσω mail θα πρέπει να κλείσετε ραντεβου σε κάθε αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για κάθε ΚΑΕΚ, εφόσον αυτά ανήκουν σε διαφορετικούς Καλλικρατικούς ΟΤΑ.

Δεν είναι απαραίτητο να πάτε σε εξωτερικό επαγγελματία, εάν έχετε συλλέξει και ταξινομήσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη αίτηση. Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που αφορούν σε δύσκολα προβλήματα. Στις περισσότερες αυτών των περιπτώσεων απαιτείται, ούτως ή άλλως, η συνδρομή του εξειδικευμένου επιστήμονα προκειμένου να συνταχθεί ΣΩΣΤΑ η αίτηση διόρθωσης και να επισυναφτούν τα απαραίτητα για την τεκμηρίωσή της έγγραφα.

Τα έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να στηρίζουν το αίτημα σας. Για παράδειγμα: 1. Όταν το αίτημα αφορά σε διαφωνίες στο εμβαδό τα όρια ή τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε ενά εξαρτημένο τοπογραφικό διαγράμμα ή αν τα όρια είναι υλοποιημένα στο έδαφος μπορείτε να τυπώσετε το διάγραμμα του αποσπάσματος και να σχεδιάσετε εκεί τα όρια σας. 2. Όταν το αίτημα αφορά σε στοιχεία του συμβολαίου ή του διαμερίσματος σας τότε θα πρέπει να προσκομίσετε το συμβόλαιο ή την σύσταση αντίστοιχα κ.ο.κ

Τα γραφεία κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται να συμπληρώνουν αιτήσεις πολιτών. Η αίτηση είναι απλή και μπορεί να συμπληρωθεί εύκολα από εσάς αρκεί να έχετε όλα τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας σας.

Για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα λάβετε γνώση κατά το στάδιο της ανάρτησης.

Όχι, αν η αίτησή σας δεν έχει πρόβλημα.

Μέσω email. Είναι ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος. Μονο σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο email η επικοινωνία θα αναζητηθεί με άλλη μέθοδο, κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο, μέσα από τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει / διορθώσει στην επιλογή Επικαιροποίηση Στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr / e - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πατήστε εδώ.

Εφόσον συμφωνείτε με την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων προανάρτησης αρκεί να την συνυπογράψετε με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή να προσκομίσετε Υπέυθυνη δήλωση για την συναίνεσή σας με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας της αίτησής σας θα τα πληροφορηθείτε στην ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων. Τότε εφόσον εξακολουθείτε να έχετε αντιρρήσεις θα έχετε δικαίωμα υποβολής νέας ένστασης. Στο στάδιο της προανάρτησησς δεν προβλέπεται σύσταση επιτροπών.

ΘΕΣΗ - ΟΡΙΑ

Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο θα ήταν να κάνετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων προανάρτησης για τον εντοπισμό του ακινήτου και να προσκομίσετε τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ) ή απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης ΕΚΧΑ με το περίγραμμα του ακινήτου σας. Καλό θα ήταν να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο προσκομίζοντας τα παραπάνω στοιχεία προκειμένου να πάρετε ΚΑΕΚ για το ακίνητό σας.

Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο θα ήταν να κάνετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων προανάρτησης για τον εντοπισμό του ακινήτου και να προσκομίσετε τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ) ή απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης ΕΚΧΑ. Καλό θα ήταν να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο προσκομίζοντας τα παραπάνω στοιχεία προκειμένου να πάρετε ΚΑΕΚ για το ακίνητό σας.

Αν έχετε διαφωνίες με τα όρια τότε ναι πρέπει να τα γνωρίζετε επακριβώς. Θα πρέπει να προσκομίσετε προκειμένου να στηρίξετε την αίτησή σας: 1. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ). 2. Αν τα όρια είναι υλοποιημένα στο έδαφος μπορείτε να σχεδιάσετε και να τυπώσετε απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης ΕΚΧΑ. .

Στο ΑΚΔ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) στο τέλος της σελίδας αναγράφεται "Αποδεκτή απόκλιση εμβαδου: .....". Αν η διαφορά του εμβαδού που θεωρείτε σωστό με αυτό της προανάρτησης είναι μικρότερη από το εμβαδό που αναφέρεται σε αυτό το σημείο τότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε. Αυτή είναι η ακρίβεια αποτύπωσης της ιδιοκτησίας σας από το κτηματολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι εσεις μπορείτε να συνεχίσετε να αναγράφετε το εμβαδό που θεωρείτε σωστό. Αν επιμένετε, τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων προανάρτησης και να επισυνάψετε τοπογραφικό σε κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ).

Η υπόδειξη των ορίων στη σωστή τους θέση, είναι απαραίτητη. Από αυτήν την άποψη η προσκόμιση νέου τοπογραφικού σε κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ) είναι απαραίτητη.

Η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος και μάλιστα σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ) είναι απαραίτητη όταν αιτείστε αλλαγή ορίων ή διόρθωση εμβαδού και τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα στο έδαφος.

ΝΟΜΙΚΑ

Μπορείτε να υποβάλλετε εκπρόθεσμη δήλωση και να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν την χρησικτησία σας .

Όχι, σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να πληροφορηθείτε μόνο την κατάσταση των δικαιωμάτων και των ακινήτων που εσείς δηλώσατε. Δημόσια θα γίνουν όλα τα δεδομένα κατά την περίοδο της ανάρτησης

Θα πρέπει να προσκομίσετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μπορείτε να καταθέσετε τη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και μετά την προανάρτηση, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης.

Υποβάλλετε Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης  ή Αίτηση επανεξέτασης στοιχείων προανάρτησης  (εντός προθεσμίας) προσκομίζοντας τα νέα έγγραφα.

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε τουλάχιστον 2 έγγραφα. Απαραιτήτως ένα Ε9 (έστω πρόσφατο) και ένα ακόμη παλαιότερο έγγραφο (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001). Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι από το προσκομισθέν Ε9 θα πρέπει να προκύπτουν τόσο τα στοιχεία του ακινήτου σας (ΟΤΑ, θέση, τοπωνύμιο, εμβαδόν), όσο και τα στοιχεία του δηλωθέντος δικαιώματος (είδος δικαιώματος και ποσοστό δικαιώματος) Όλα τα έγγραφα που είναι παλιότερα των 20 ετών και αναφέρονται στο ακίνητο, είτε αυτά αφορούν στον τωρινό κάτοχο, είτε στους δικαιοπαρόχους του, π.χ. Ε9 πριν το 2000, δήλωση καλλιέργειας με βέβαιη ημερομηνία, μπορούν να προσκομιστούν.

Στις περιπτώσεις αγροτικών ακινήτων, η πληροφορία εμφανίζεται στη δεύτερη σελίδα του ΑΚΔ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ). Παραπάνω ενημέρωση δεν μπορείτε να έχετε σε αυτό το στάδιο.

Θα πρέπει να προσκομίσετε την μεταγεγραμμένη πράξη εξόφλησης ή απόφαση ανάκλησης προσημείωσης, ή πρόσφατο πιστοποιητικό βαρών με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ . Μπορείτε να καταθέσετε τα έγγραφα και μετά τη λήξη της προανάρτησης, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης.

Αρχικά επισκέπτεστε την πλατφόρμα ελέγχου απορριφθέντων δικαιωμάτων προκειμένου να δείτε πληροφορίες και να λάβετε σύντομη περιγραφή για τον λόγο απόρριψης. Κατόπιν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης είτε με αποστολή mail ή με κλείσιμο ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Αρχικά επισκέπτεστε την πλατφόρμα ελέγχου απορριφθέντων δικαιωμάτων προκειμένου να δείτε πληροφορίες και να λάβετε σύντομη περιγραφή για τον λόγο απόρριψης. Κατόπιν μπορείτε να καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης είτε με αποστολή mail ή με κλείσιμο ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Για λάθη αυτού του τύπου αρκεί να καταθέσετε αίτηση επανεξέτασης και να επισυνάψετε αντίγραφο της σελίδας του αποσπάσματος όπου θα διορθώσετε με το χέρι το λάθος πεδίο. Αν το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η διόρθωση (π.χ. στοιχεία ταυτότητας) το έχετε προσκομίσει ήδη στο γραφείο κτηματογράφησης τότε δεν χρειάζετε να το ξαναφέρετε. Αν όχι τότε θα πρέπει να το έπισυνάψετε.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στα εμβαδά των κτισμάτων θα πρέπει να επισυνάψετε κάποιο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα τετραγωνικά, π.χ. οικοδομική άδεια ή λογαριασμό ΔΕΗ Αν η ιδιοκτησία έχει χιλιοστά στο γεωτεμάχιο τότε θα πρέπει να ελέγξετε το εμβαδόν από το συμβόλαιο σας ή την σύσταση. Τα τακτοποιημένα τετραγωνικά δεν δηλώνονται στο κτηματολόγιο, εκτός αν έχει γίνει σχετική τροποποίηση σύστασης, η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί. Αν το εμβαδό της ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από αυτό που αναγραφεται στο συμβόλαιο τότε αρκεί η αίτηση επανεξέτασης.

ΚΟΣΤΟΣ

Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται ατελώς

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.ktimatologio.gr (e-κτηματολογιο - ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες ή να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Μέχρι το τέλος της κτηματογράφησης θα μπορείτε να υποβάλλετε εκπρόθεσμη δήλωση για παλιότερα δικαιώματά σας και νέα εμπρόθεσμη δήλωση για καινουρια δικαιώματα.

Μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση σας ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.ktimatologio.gr (e-κτηματολογιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όπου υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες ή να κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Το γραφείο κτηματογράφησης δέχεται μόνο με ραντεβού. Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου εξυπηρετεί όλους τους ΟΤΑ των 5 Καλλικρατικών Δήμων του νότιου Ηρακλείου (Δήμους Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου). Η κάθε Μονάδα Ενημέρωσης εξυπηρετεί τις περιοχές συγκεκριμένων ΟΤΑ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.iraktima.gr/news/odigies-ipovolis-dilosis/grafeia-ktimatografisis/ .

Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος, οφείλετε να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος, ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr , μέσα από την εφαρμογή«E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» , είτε το Γραφείο ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ραντεβού, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).

Είστε υποχρεωμένος να δηλώσετε. Είστε πλέον δικαιούχος άλλου/ων ιδιοκτησιακού/ών αντικειμένων.

Είστε υποχρεωμένος να δηλώσετε το επιπλέον ποσοστό του δικαιώματός σας με νέα δήλωση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να προστεθεί στο ήδη υπάρχον ποσοστό που έχετε δηλώσει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η συμπλήρωση της δήλωσης στο ειδικό έντυπο του Κτηματολογίου. Θα πρέπει να έχετε επιπλέον, σε απλά φωτοαντίγραφα:
1.τα έγγραφα που θεμελιώνουν το δικαιωμά σας επί των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων
2. την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας,
3. ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ (ΔΕΗ, Ε9, ΟΤΕ κ.λπ.),
4. τοπογραφικό διάγραμμα (οι περιπτώσεις που δεν χρειάζεται αναφέρονται παρακάτω).
Να προσέξετε μαζί με το συμβόλαιο να έχετε και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο, συνήθως βρίσκεται μαζί με το συμβόλαιο.

Έχει τέσσερα βασικά τμήματα: τα στοιχεία του δικαιούχου, τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του δικαιώματος και τα στοιχεία εντοπισμού του ακινήτου.

Στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr. Μπορείτε βέβαια να την υποβάλλετε και ηλεκτρονικά στον ίδιο ιστότοπο με τους κωδικούς TAXIS.

Οδηγίες και υποδείγματα συμπληρωμένων δηλώσεων υπάρχουν www.ktimatologio.gr

Πρέπει να υποβάλετε το συμβόλαιο της αποδοχής κληρονομιάς με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ . Μπορείτε να καταθέσετε τα έγγραφα και μετά τη λήξη της προανάρτησης, πράγμα το οποίο σας προτείνουμε προκειμένου να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει έως το τέλος της κτηματογράφησης. Δεν χρειάζεται να ξαναπληρώσετε.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (από το ΔΗΜΟ), - πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο ή το Ειρηνοδικείο, -πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης (άλλης) διαθήκης από το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του θανόντος, και αν ο θάνατος συνέβη από την 1-3-2013 και μετά, και από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του θανόντος, -πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς από το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του θανόντος, και αν ο θάνατος συνέβη από την 1-3-2013 και μετά, και από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του θανόντος, -Εφόσον υπάρχει, το συμβόλαιο με το οποίο απέκτησε ο κληρονομούμενος το ακίνητο σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου, διαφορετικά οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτουν πράξεις νομής του κληρονομούμενου για χρονικό διάστημα άνω της εικοσαετίας και για να προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου και Ε9 δικό σας. -Φωτοτυπία Αποδεικτικού ΑΦΜ -Φωτοτυπία Ταυτότητας - Στοιχείο Εντοπισμού

Η μη δημοσιευμένη διαθήκη δεν αναγνωρίζεται, συνεπώς ή πρέπει να δημοσιευτεί ή να δηλωθεί μόνο το εξ αδιαθέτου μερίδιο.

Όχι. Το τέλος, που είναι υπερ του Δημοσίου,καταβάλλεται για τις δαπάνες επεξεργασίας της δήλωσης. Αυτές είναι υπαρκτές είτε γίνει αποδεκτή η δήλωση, είτε όχι.

ΓΕΝΙΚΕΣ

"Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες: - Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (γονική παροχή, πώληση κ.λ.π.) επί του ακινήτου για το δικαίωμα που δε δηλώθηκε. - Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας. - Μετά την ανάρτηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη συλλογή των δηλώσεων η διαδικασία της αναγνώρισης ενός υπαρκτού αλλά μη δηλωθέντος δικαιώματος γίνεται πολύπλοκη, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται δικαστική προσφυγή και σε ορισμένες δεν θα υπάρξει δικαίωση. Αυτό γιατί έχουν πλέον γνωστοποιηθεί τα ακίνητα που εμφανίζονται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη και μπαίνουν δικλείδες διασφάλισης έναντι επίδοξων καταπατητών και αφετέρου θα πρέπει να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των ομόρων ιδιοκτητών. - Εφόσον, δεν έχει γίνει δήλωση για ακίνητο μετά από κάποια χρόνια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή."

Πέραν των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση, η επιρροή των οποίων εξαρτάται από το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία του ακινήτου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το νωρίτερο σε 5μήνες από την έναρξη της προανάρτησης. Θα γινει αντίστοιχη ενημέρωση για την έναρξη και τις προθεσμίες.

α. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των 5 ΟΤΑ της μελέτης β. Στην Προανάρτηση συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα που υποβλήθηκαν έως και την 1/11/2020. Εάν υποβάλατε δήλωση μεταγενέστερα τα δικαιώματά σας δεν θα φαίνονται στην προανάρτηση. γ. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα που έχουν μεταβιβαστεί στο μεσοδιάστημα. Σε περιπτωση που δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω κλείστε ραντεβού με το Γραφείο Κτηματογράφησης