Σε περίπτωση που στην Ανάρτηση το ακίνητό σας είναι ανεντόπιστο (δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός), θα πρέπει να κάνετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων για τον εντοπισμό του ακινήτου και να προσκομίσετε τοπογραφικό με κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ) ή απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης.
Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί, είτε στο γραφείο κτηματογράφησης, είτε ηλεκτρονικά.

Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση θα πρέπει να ακολουθήσετε τα κάτωθι βήματα:
1. Από το site maps.gov.gr  εντοπίζετε το ακίνητό σας και βρίσκετε τον ΚΑΕΚ.
2. Μεταβαίνετε στην πλατφόρμα Ενεργοποίησης Κωδικού Ιδιοκτησίας  και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία.
3. Μετά από δύο εργάσιμες ημέρες, επιχειρείτε την ηλεκρονική υποβολή της αίτησης διόρθωσης μέσα από το www.ktimatologio.gr .

* Προσοχή κατά τη λήξη της προθεσμίας