Ολοκληρώθηκε η προανάρτηση τη 10/6/2021 στους 5 Καλλικρατικούς δήμους της Π.Ε. Ηρακλείου.