Κατά τη διάρκεια της Ανάρτησης, εφόσον θέλετε να δηλώσετε με χρησικτησία θα πρέπει:
α. Εάν στην ανάρτηση φαίνεται ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» αντί για έντυπο Δ2 το δηλώνετε καταθέτοντας το έντυπο Αίτηση διόρθωσης σημειώνοντας την επιλογή  ένσταση του αρ. 2 παρ. 9 του Ν.2308/95 κατά του πίνακα της Ανάρτησης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσετε υποχρεωτικά και στο Ελληνικό Δημόσιο.
β. Εάν στην ανάρτηση φαίνεται ως τρίτου Ιδιοκτήτη, δηλώνετε με έντυπο Δ2 και παράλληλα καταθέτετε Αίτηση διόρθωσης.

Και για τις δύο περιπτώσεις δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Κτηματολόγιο. Ραντεβού μπορείτε να κλείσετε μέσω των site: www.iraktima.gr (πλατφόρμα ραντεβού) ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 440 7077).