Για τους πέντε δήμους δηλώσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Κτηματογράφησης στο Ηράκλειο, επί της οδού Ευαρέστου αρ. 5.

Για ιδιοκτησίες στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδας υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης και στη Μονάδα ενημέρωσης που λειτουργεί στον Καστέλι, στην πρώην ΔΟΥ Καστελίου

 

Είναι δυνατή επίσης και η ηλεκτρονική υποβολή στην ιστοσελίδα  www.ktimatologio.gr  στην επιλογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες.

Προσοχή: Το διάστημα μετά την ανάρτηση, ηλεκτρονικά υποβάλλονται μόνο δηλώσεις για δικαιώματα που έχουν κτηθεί με τίτλους μεταγεγραμμένους προ την έναρξη της ανάρτησης.