Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηµατογράφησης. Ο υπολογισµός του τέλους γίνεται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης µετά την προσωρινή καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µόνο µετά την καταβολή του παγίου τέλους.

Το ποσό του παγίου τέλους κτηµατογράφησης ανέρχεται σε:

  • τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ), • είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήµατα).
  • Στις αγροτικές περιοχές φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από 2 δικαιώματα (κυριότητα-δουλειά) εντός του ίδιου –προκαποδιστριακού- ΟΤΑ καταβάλουν πάγιο τέλος για 2 μόνο δικαιώματα.

Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει σε όλες τις τράπεζες.

Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης στην Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης: Aν επιλ​έξετε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά, η πληρωμή του τέλους είναι δυνατή μόνο με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa ή american express) ή χρεωστική ή προπληρωμένη μέσω της εφάρμογης