Προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα απαραιτήτως εφόσον υπάρχει και συγκεκριμένα:

  • αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο
  • Έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια
  • Έχει συνταχθεί ήδη τοπογραφικό για άλλη χρήση

Δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα / έγγραφο εντοπισμού

  • στις δομημένες περιοχές όπου η αναφορά της οδού και του αριθμού δίδει επαρκή πληροφορία για τον εντοπισμό του ακινήτου
  • στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη πχ διανομή αναδασμός ή πράξη εφαρμογής, όπου η αναφορά του αριθμού ιδιοκτησίας ή του κληροτεμαχίου δίδουν επαρκή πληροφορία για τον εντοπισμό του ακινήτου

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις μπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο μέσω:

  • της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών από την ΕΚΧΑ ΑΕ
  • με οποιαδήποτε άλλη μετρητική μέθοδο

Σε περίπτωση χρησικτησίας απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα εκτός αν η θέση ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ του γτμχ μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη