Με νέα Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621, ΦΕΚ 3495/Β/18-09-2019) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού μέχρι τις 31-10-2019