Με Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685, ΦΕΚ 2708/Β/2-7-2019) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού μέχρι τις 30-09-2019