Ενημέρωση

Από τις 10/1/2019 έχουν τεθεί σε λειτουργία Μονάδες Ενημέρωσης σε επιλεγμένα σημεία των Καλλικρατικών ∆ήμων της μελέτης για παροχή πληροφοριών και παραλαβή Εμπρόθεσμων ∆ηλώσεων Ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα λειτουργούν οι παρακάτω Μονάδες Ενημέρωσης:

 

Α) Μονάδα Ενημέρωσης Αρχανών – Αστερουσίων που λειτουργεί στον Πύργο, στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Πύργου, Τ.Κ. 70010. Ωράριο: καθημερινά 08:00-15:00

Β) Μονάδα Ενημέρωσης Βιάννου που λειτουργεί στην Άνω Βιάννο, στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Βιάννου, Τ.Κ. 70004. Ωράριο: καθημερινά 08:30-15:30

Γ) Μονάδα Ενημέρωσης Γόρτυνας που λειτουργεί στο Ασήμι, στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Ασημίου, Τ.Κ. 70016. Ωράριο: καθημερινά 08:00-15:00

Δ) Μονάδα Ενημέρωσης Μίνωα Πεδιάδας που λειτουργεί στο Καστέλλι, στο κτίριο της πρώην ΔΟΥ Καστελλίου, Τ.Κ. 70006. Ωράριο: καθημερινά 08:30-15:30

Ε) Μονάδα Ενημέρωσης Φαιστού που λειτουργεί στις Μοίρες, επί της οδού 25ης Μαρτίου 14, Τ.Κ. 70400. Ωράριο: καθημερινά 08:00-15:00