Για τους πέντε δήμους δηλώσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Κτηματογράφησης στο Ηράκλειο, επί της οδού Ευαρέστου αρ. 5

 

Για ιδιοκτησίες στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδας υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης και στη Μονάδα ενημέρωσης που λειτουργεί στον Καστέλι, στην πρώην ΔΟΥ Καστελίου