Από την Τρίτη 12/3/2019 ξεκίνησε η λειτουργία νέας Μονάδας Ενημέρωσης στις Αρχάνες για παροχή πληροφοριών και παραλαβή Εμπρόθεσμων ∆ηλώσεων Ιδιοκτησίας. Η Μονάδα Ενημέρωσης στεγάζεται στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (Παλιά Ηλεκτρική), Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 70100. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά 08:00-15:00.