Δήμος Γόρτυνας

Υποβολή Δήλωσης


Για την υποβολή δηλώσεων για τα ακίνητα του Δήμου Γόρτυνας απευθύνεστε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου, επί της οδού Ευαρέστου 5 (περιοχή Γιόφυρο), Τ.Κ. 71410. Ωράριο: καθημερινά 08:00-16:00, Τετάρτη 08:00-20:00

 

Δήλωση μπορείτε να υποβάλετε και ηλεκτρονικά, στη σελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Κτηματογραφούμενοι OTA


A/A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 17002 Αγία Βαρβάρα, Κάτω Μούλια, Κερατοκεφάλιον, Πειρουνιανά ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
2 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17004 Άγιος Θωμάς ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
3 ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 17005 Άγιος Κύριλλος, Γερόκαμπος ΓΟΡΤΥΝΑΣ
4 ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ 17007 Άγιοι Δέκα, Βουρβουλίτης ΓΟΡΤΥΝΑΣ
5 ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ 17013 Αμπελούζος ΓΟΡΤΥΝΑΣ
6 ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ 17015 Άνω Άκρια, Ατσιπάδες, Καστέλλιον (Μονοφατσίου), Κάτω Άκρια, Μοριά ΚΟΦΙΝΑ
7 ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ 17018 Άνω Μούλια ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
8 ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ 17020 Απεσωκάριον ΓΟΡΤΥΝΑΣ
9 ΑΣΗΜΙΟΥ 17025 Ασήμιον ΚΟΦΙΝΑ
10 ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ 17032 Βαγιονιά, Κουμάσα, Λούκια ΓΟΡΤΥΝΑΣ
11 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 17033 Βασιλική, Κανδήλα ΓΟΡΤΥΝΑΣ
12 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 17034 Βασιλικά Ανώγεια ΓΟΡΤΥΝΑΣ
13 ΓΕΡΓΕΡΗΣ 17140 Γέργερη, Απομαρμά, Δρόσοι, Ράπτης ΡΟΥΒΑ
14 ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ 17044 Γκαγκάλαι, Βαλής ΓΟΡΤΥΝΑΣ
15 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 17053 Διονύσιον, Παναγία ΚΟΦΙΝΑ
16 ΔΟΥΛΙΟΥ 17054 Δούλιον, Γέννα, Κόλενα ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
17 ΛΑΡΑΝΙΟΥ 17094 Λαράνιον ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
18 ΛΟΥΡΩΝ 17098 Λούραι ΚΟΦΙΝΑ
19 ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 17106 Μεγάλη Βρύση, Πρεβελιανά ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
20 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17109 Μητρόπολις ΓΟΡΤΥΝΑΣ
21 ΜΙΑΜΟΥΣ 17110 Μιαμού, Δίσκος, Κρότος, Λέντας, Παπαδογιάννης ΓΟΡΤΥΝΑΣ
22 ΝΥΒΡΙΤΟΥ 17140 Νύβριτος ΡΟΥΒΑ
23 ΠΑΝΑΣΟΥ 17140 Πανασός ΡΟΥΒΑ
24 ΠΛΑΤΑΝΟΥ 17131 Πλάτανος, Τρυπητά ΓΟΡΤΥΝΑΣ
25 ΠΛΩΡΑΣ 17132 Πλώρα ΓΟΡΤΥΝΑΣ
26 ΠΡΙΝΙΑ 17135 Πρινιάς ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
27 ΣΟΚΑΡΑ 17151 Σοκαράς, Αποΐνιον, Βελούλιον ΚΟΦΙΝΑ
28 ΣΤΑΒΙΩΝ 17152 Στάβιαι, Άγιος Ιωάννης, Ακάμωτος, Καπετανιανά, Φουρνοφάραγγον ΚΟΦΙΝΑ
29 ΣΤΕΡΝΩΝ 17154 Στέρναι ΚΟΦΙΝΑ
30 ΣΤΟΛΩΝ 17155 Στόλοι, Ίνια, Ρίζικας ΚΟΦΙΝΑ
31 ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ 17167 Χουστουλιανά ΓΟΡΤΥΝΑΣ