Δήμος Φαιστού

Υποβολή Δήλωσης


Για την υποβολή δηλώσεων για τα ακίνητα στον Δήμο Φαιστού απευθύνεστε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου, επί της οδού Ευαρέστου 5 (περιοχή Γιόφυρο), Τ.Κ. 71410. Ωράριο: καθημερινά 08:00-16:00, Τετάρτη 08:00-20:00

 

Δήλωση μπορείτε να υποβάλετε και ηλεκτρονικά, στη σελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Κτηματογραφούμενοι OTA


A/A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1 ΑΛΗΘΙΝΗΣ 17010 Αληθινή ΜΟΙΡΩΝ
2 ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ 17014 Αντισκάριον, Πλατιά Περάματα, Τζίγκουνας ΜΟΙΡΩΝ
3 ΒΟΡΙΖΙΩΝ 17038 Βορίζια, Λαλουμάς, Μεσήσκλιον ΖΑΡΟΥ
4 ΒΩΡΩΝ 17040 Βώροι ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
5 ΓΑΛΙΑΣ 17112 Γαλιά ΜΟΙΡΩΝ
6 ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ 17046 Γρηγορία ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
7 ΖΑΡΟΥ 17061 Ζαρός, Κούρται ΖΑΡΟΥ
8 ΚΑΜΑΡΩΝ 17072 Καμάραι ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
9 ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ 17073 Καμηλάριον, Άγιος Ιωάννης, Καλαμάκι ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
10 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (Καινούργιου) 17078 Καστέλλιον ΜΟΙΡΩΝ
11 ΚΛΗΜΑΤΟΣ 17089 Κλήμα ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
12 ΚΟΥΣΕ 17091 Κουσές, Λίσταρος ΜΟΙΡΩΝ
13 ΛΑΓΟΛΙΟΥ 17093 Λαγολίον ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
14 ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ 17101 Μαγαρικάριον, Καλοχωραφίτης, Κισσοί ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
15 ΜΟΙΡΩΝ 17112 Μοίραι, Άγιος Αντώνιος, Απόλυχνος, Καπαριανά, Μονόχωρον ΜΟΙΡΩΝ
16 ΜΟΡΟΝΙΟΥ 17114 Μορόνιον, Μάκραι, Παναγία, Φαρίον ΖΑΡΟΥ
17 ΠΕΡΙΟΥ 17125 Πέριον ΜΟΙΡΩΝ
18 ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ 17126 Πετροκεφάλιον ΜΟΙΡΩΝ
19 ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ 17129 Πηγαϊδάκια, Καλοί Λιμένες, Χρυσόστομος ΜΟΙΡΩΝ
20 ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ 17130 Πιτσίδια, Μάταλα, Νέο Καλαμάκι ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
21 ΠΟΜΠΙΑΣ 17133 Πόμπια ΜΟΙΡΩΝ
22 ΡΟΥΦΑ 17141 Ρουφάς, Πλουτή ΜΟΙΡΩΝ
23 ΣΙΒΑΣ (ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΗΣ) 17145 Σίβας ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
24 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ 17149 Σκούρβουλα ΜΟΙΡΩΝ
25 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 17160 Τυμπάκιον, Κόκκινος Πύργος ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
26 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 17161 Φανερωμένη, Καλύβια ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ