ΕΛΕΓΧΟΣ

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απόρριψης του δικαιώματός σας, παρακαλούμε να εισάγετε το ΑΦΜ και τον κωδικό ιδιοκτησίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΛΩΣΗΣ
ΟΤΑ
KAEK
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΗΛΩΣΗΣ (τ.μ.)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (τ.μ.)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΟ 1
ΣΧΟΛΙΟ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ