Οδηγίες Συμπλήρωσης

Οδηγίες συμπλήρωσης Δ1 -Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995​​

 

Συμπληρωμένα Υποδείγματα

Πλήρης κυριότητα με χρησικτησία

Ψιλή κυριότητα σε διαμέρισμα με συμβολαιογραφική πράξη

Πλήρης κυριότητα με ποσοστό 100% σε γεωτεμάχιο με κτίσμα χωρίς σύσταση και αιτία κτήσης κληρονομική διαδοχή (χωρίς αποδοχή κληρονομιάς)

Ψιλή κυριότητα σε διαμέρισμα με αποθήκη με συμβολαιογραφική πράξη

Επικαρπία με ποσοστό 50% σε αγροτεμάχιο με κτίσμα με συμβολαιογραφική πράξη​

 

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα